Brug af Cookies
Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette. Klik og læs mere.
OK

På CKU kollegiet finder du:

 • Fitnessrurn
 • Højhastigheds internet
 • Vaskerum
 • TV m. 200 kanaler.
 • Opdelt hus med 2 individuelle indgange.

Botilbud til fire unge

- med pædagogisk personale og jeg-støttende samtaler

På CKU kollegiet tilbyder vi botilbud til fire unge i rolige og hyggelige omgivelser.

CKU Kollegiet er en del af CKU, Center for Kognitiv Udvikling. Kollegiet ligger på en restaureret landejendom i et idylisk område i udkanten af Ballerup, med høj sikkerhed som alarmer, hegn, kameraer mv.

Her tilbyder vi:

 • Fast tilknyttet autoriseret psykolog, Britta Tønnies, med speciale i spiseforstyrrelser og selvskadenhed.
 • Mulighed for hash behandling.
 • Privatlærer til afgangseksamen.
 • Fast ugentlige jeg-støttende livsstilssamtaler.
 • Personlig træner.

Hverdagen byder på fast struktur med daglige aktiviteter.

Vi er specialister i destruktiv- og selvskadende adfærd. Vi stræber altid efter at skabe en tryg og omsorgsfuld ramme for og omkring beboerne. Hos os møder du altid et erfarent pædagogisk psykologisk personale, med et stort smil, som smitter.

Vi sætter ære i at udvikle den unge sociale og personlige kompetencer, således at den unge

vil være rustet til et liv og en uddannelse, som matcher netop disse kompetencer. I tråd med dette tilbyder vi en individuel og målrettet udredning af den unges vanskeligheder.

Tilbudet rettets primært mod unge mellem 15 og 23 år.

Kontrakter forhandles individuelt ud fra den opgave der måtte være relevant.

  

Ring eller kik forbi os.

Venlig Hilsen
Karen Vittrup & Søren Lynge

Ågerupvej 66
2750 Ballerup
Tlf. 7027 2526

Se mere på:
www.dreamcenter.dk

CKU Kollegiet

- et kollegielignende opholdssted

Målgruppe

CKU kollegiets målgruppe er unge i alderen 15-23 år. Kollegiet er et tilbud til udsatte unge som har behov for bo-støtte, rehabilitering og socialisering. Tilbuddet er for unge med lettere nedsat psykisk funktionsevne, sociale og adfærdsmæssige problemer, som på sigt vil kunne klare sig selvstændigt. Der tales således om unge som kan profitere af ophold på et kollegium, hvor vi anerkender selvstændighed hos den enkelte, men i en struktureret dagligdag, hvor anerkendelse, nærhed og omsorg er kernebegreber.

Målsætning

CKU´s målsætning er at yde praktisk, pædagogisk og psykologisk støtte til unge fra 15 til 23 år med det sigte, at fremme den unges evner og udvikling, at styrke den unges selvtillid, at lære den unge ansvarlighed til at klare en selvstændig tilværelse som et helstøbt menneske.

Vi vil tilrettelægge et overskueligt konsulent eller behandlingsforløb, i samarbejde med den unge og dennes familie, den anbringende kommune – og eksterne samarbejdspartnere. Dette gør vi, ved at sammensætte en hverdag, der er struktureret omkring den unges ønsker og håb for fremtiden, samt de grundlæggende pædagogiske målsætninger for det videre forløb.

Ud fra dette tilrettelægger vi en hverdag, hvor målet er at yde støtte og behandling, således at den unge finder mening med opholdet, udvikler tillid til egne ressourcer og ansvarlighed overfor de udfordringer den unge står overfor.
Endvidere er formålet med foranstaltningen at gennemgå følgende punkter og give den unge de nødvendige færdigheder til at skulle klare sig selv, så de efter endt ophold skal være i stand til at bo i egen bolig uden hjælp.

Indhold

 • Primær og Sekundær kontaktperson
 • Lærer tilknyttet til konkret og målrettet lektiecafe
 • Sport og fritidsaktiviteter med personale 
 • Faste rammer og struktur. 
 • Selv-bo-projekt 
 • Samarbejde med diverse skoler og erhvervsuddannelsescentre
 • Støtte til aktuelle behov med henblik på og udgangspunkt i udslusningsplanen
 • Altid mulighed for telefonisk kontakt
 • Økonomistyring med budgethjælp
 • Individuel støtte til f. eks morgenvækning, medicinudlevering mm.
 • Etablering og fastholdelse af netværksopbygning - eksternt og internt.
 • Mulighed for deltagelse i socialt fællesskab, fællesspisning m. v.
 • Støtte til skolegang, uddannelse og arbejde
 • Støtte til eventuelle fortsatte konsultationer hos psykolog/psykiater
 • Personlig udvikling

Pædagogisk Filosofi

 • Narrativ tilgang i den pædagogiske omgang 
 • Kognitive Livsstilssamtaler
 • Vi tror på, at motivationen og lysten til at komme videre – ligger i et rart og trygt miljø, hvor den nære relation, vil være det spejl som gengiver netop dette.
 • Vi vil med Narrativ udredning – i fællesskab med den unge, skrive en ny historie, en historie som tager udgangspunkt i hvordan det kunne blive, ved hjælp af få, men radikale justeringer i ens nuværende livshistorie.

Kerneydelser

CKU´s primære formål er at yde praktisk og pædagogisk støtte til unge med psyko/sociale - og familierelaterede problemer. Det vil sige at give den unge mestringsstrategier med det sigte at fremme den enkeltes evner og udvikling og styrke den enkeltes selvværd og selvtillid.

Via samspil med andre unge og med medarbejdere vil vi støtte den unge beboer i at udvikle ansvarlighed overfor sig selv og i forhold til andre.

Aktivitetsrutiner:

Mandag til fredag: Daglig fitnesstræning med instruktør. Mulighed for jobtræning med instruktør / mentorteam.
Tirsdag: Møde og fællesrengøring. Herefter madlavning / bagning.
Torsdag: Kreativ værksted: sy, strikke, hækle, billedekunst, renovering af retro møbler mm.
Hver måned: Faste sportsturneringer som tennis, billiard, fodbold mm. To faste ture ud af huset, fx skøjtehal, biograf, svømmehal, zoo mm.

Kerneydelsen vil omfatte:

En fast struktureret hverdag som fordrer til selvstændigheds- og bo træning.

Støtte og omsorg i fastholdelse af tilhørsforhold til skole, uddannelse og socialt netværk. Dette realiseres med udgangspunkt i den udarbejdede handleplan, som løbende justeres.

Individuelle jeg-støttende samtaler som bygger på CKU´s foretrukne pædagogiske principper.

Samarbejde med øvrige instanser; skole, sagsbehandler, arbejdsgiver og familie. Dette samarbejde vil foregå som mødeaktiviteter og ad hoc. samtaler.
I det omfang det er nødvendigt har vi et samarbejde med læge og psykologer.

Supplerende aktivitetstilbud

I den daglige struktur på CKU kan der være tilbud om lektiehjælp, styrketræning, male- tegne- og sy- undervisning. Der er internetadgang og undervisning i brug af computer, madlavning, rengøring og sportslige aktiviteter.

Ejerforhold

CKU Kollegiet hører til på Center for Kognitiv Udvikling, hvor Pædagog Søren Lynge er leder. 

Ledelse

Botilbuddet har en fleksibel ledelsesstruktur. Søren Lynge fungerer som overordnet leder, dertil foretages den daglige ledelse af stedfortræder Karin Vittrup som er pædagog og social- og sundhedsassistent. Beslutninger af mere praktisk og retningsgivende karakter, foretages af kontaktpersonerne dvs. medarbejdere som er tilknyttet botilbuddet. Ledelsen kan dertil trække på supervisor, kommunen, advisorboard eller øvrige rådgivningsinstanser.

Beliggenhed

CKU kollegiet ligger i et roligt og idyllisk landområde nær Ballerup centrum tæt på skole, offentlige transportmidler, indkøbsmuligheder, idrætsfaciliteter og fritidstilbud.

CKU Kollegiet råder i alt over 400 m2 indendørs arealer beliggende på en stor landejendom.

Indretning

CKU´s beboere har hver især et stort værelse. Der deles om flere badeværelser. Beboerne har fri adgang til køkken, stue, terrasse, fitness- og dansesal samt have. Der er yderligere adgang til fælles TV, Internet, telefon og vaskerum.

Faciliteter

Der er en stor have og en stor terrasse med grill. Yderligere et større udendørs areal, med bl.a. tennis / basketball bane som kan anvendes under anviste forhold.

Sikkerhedsforanstaltninger

Alle medarbejdere på CKU afkræves fremvisning af børneattest og en ren straffeattest.

Personale:

Karin Vittrup, Pædagog og Social og Sundhedsassistent, med udvidet medicinkursus.
Søren Lynge, Pædagog og Kognitiv Udviklingskonsulent.
Mere information findes på vores hjemmeside.

Med Venlig Hilsen
CKU Kollegiets medarbejdere

CKU, Center for Kognitiv Udvikling

Privat praksis gennem 15 år i eksplosiv og selvskadende adfærd.

Ågerupvej 66
2750 Ballerup
Tlf. 60194460
Tlf. 70272526

Mail. lynge@dreamcenter.dk
www.dreamcenter.dk

Formelle informationer:

Opholdssteder skal være på tilbudsportalen, men kollegielignende opholdssteder kan, må og skal ikke være på tilbudsporalen. Se ovenstående “Det formelle anbringelsesgrundlag”.

CKU kollegiet er godkendt efter §142 stk.6

Stk. 6. Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder, hvor den unge selv råder over sin egen bolig, jf. § 66, nr. 4, skal være godkendt som konkret egnede i forhold til den pågældende unge af kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune.

§ 66. Anbringelsessteder for børn og unge kan være

1) plejefamilier, jf. § 142, stk. 1,
2) kommunale plejefamilier, jf. § 142, stk. 1,
3) netværksplejefamilier, jf. § 142, stk. 2,
4) egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder, jf. § 142, stk. 6,
5) opholdssteder for børn og unge, jf. § 142, stk. 7, eller
6) døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner, jf. § 67.

Anbringelsesgrundlag:

Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder har siden 1. januar 2011 ikke været omfattet af Tilbudsportalens paragrafområde. Du kan derfor ikke finde egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder på Tilbudsportalen. Hvis du skal visitere en borger til et tilbud i form af egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder er det altså ikke en forudsætning, at tilbuddet kan findes på Tilbudsportalen.

Kilde: Socialstyrelsen, Tilbudsportalen.